VÁŽENÍ RODIČE / MILÉ DĚTI
vítejte na stránkách věnovaným dětské anesteziologii
 
Cílem projektu je vytvořit informační portál, na kterém naleznete potřebné informace týkající se anestezie vašeho dítěte.
Ačkoliv je anestezie z pohledu současné medicíny považována za bezpečný zákrok, v očích laické veřejnosti stále panuje   řada mýtů a obav, souvisejících s nekvalitní a nedostatečnou informovaností. Každý lékařský zákrok s sebou nese jistá rizika, avšak díky   moderním lékům, kvalitnímu technickému vybavení a kvalifikovanému anesteziologickému personálu jsou tato rizika, související s anestezií minimální.

Na následujících stránkách Vás proto chceme seznámit s potřebnými informacemi, týkajícími se průběhu anestezie, jejich možnostech   a účincích anestetik na dětský organismus. Kromě medicínských informací zde také brzy naleznete rady a zkušenosti rodičů, kteří stejně jako vy pociťovali před operací svého dítěte určité obavy.
Co je to anestezie?

Znamená to, že po podání specifického léku tzv. anestetika, je tělo anebo jeho část zbavena veškerého vnímání - doteku, bolesti, chladu či tepla.

Celková anestezie pak znamená léky navozený stav bezvědomí, na pohled podobný spánku, kdy pacient nevnímá žádné podněty zvenčí.

Místní anestezie, laicky používané synonymum "umrtvení", účinkuje jen na předem určenou část těla.

INFORMACE PRO RODIČE
Otázky a odpovědi
Jak mohu připravit své dítě na anestezii?
A mohu vůbec nějak?

ANO

V prvé řadě se soustřeďte na své vlastní pocity. Je přirozené, že pociťujete stres a dítě to cítí. Pomůže uvědomit si smysl anestezie a také to, že Vaše dítě bude v rukou specialistů - profesionálů, kteří tuto svou práci dělají denně.

Pojem "anestezie" dětem nejsnáze vysvětlíte jako "podání léku, po kterém hluboce usneš a nebudeš nic cítit", navíc Vám pomůže ošetřující personál a anesteziologický tým.

I přes veškerou přípravu děti stres pociťují. Proto dostanou před podáním anestezie ještě tzv. premedikaci, zklidňující léky, které usnadní rozloučení s rodiči před předáním anesteziologickému týmu, stejně tak i úvod do anestezie.

Existují specifické situace, kdy premedikaci nepodáváme, např. alergie na určitý lék, akutní výkony, atd... Důvody Vám vysvětlí ošetřující lékař.

Jak dlouho má být dítě bez jídla a pití?

Pro bezpečnost Vašeho dítěte je velmi důležité, aby bylo před podáním jakýchkoliv anestetik lačné. To proto, aby nedošlo ke zvracení a následnému vdechnutí zvratků do dýchacích cest se závažnými následky.

Pokud tedy Vaše dítě snědlo i malý kousek, event. vypilo byť hlt tekutiny, prosím informujte o tom ošetřujícího lékaře a anesteziologa, aby situaci posoudil - případný odklad vyšetření či operačního výkonu je v zájmu bezpečnosti Vašeho dítěte.

Před výkonem v anestezii nejsou povoleny žvýkačky, bonbony, mléko, ovocná šťáva s dužinou - zvyšují produkci slin a objem žaludečního obsahu, zvyšují riziko zvracení a vdechnutí žaludečního obsahu v průběhu anestezie.
Může dítě dostat pravidelně užívané léky?

Prodiskutujte tuto otázku s ošetřujícím lékařem případně s lékařem, který indikuje vyšetření v celkové anestezii či operační výkon. Při jakýchkoliv pochybnostech neváhejte kontaktovat anesteziologickou ambulanci daného pracoviště. Bezpečnost Vašeho dítěte je na prvním místě.

Pokud lékař doporučí speciální lék, podejte jej dítěti s douškem vody, čaje, event. čirého jablečného džusu. V žádném případě jej nepodávejte s ovocnou přesnídávkou, jogurtem, pudinkem či jiným jídlem.
Mohu být u svého dítěte při úvodu do anestezie?

NĚKDY ANO

Záleží to především na podmínkách dané nemocnice / oddělení, na věku a stavu dítěte.

Většinou v ČR není běžná přítomnost rodiče na operačním sále ani při úvodu do celkové anestezie.

Pokud cítíte, že patříte k rodičům, pro které je předání dítěte anesteziologickému týmu natolik stresující, že byste jej nezvládli podle svých představ důstojně, je to přirozené. I toto je potřeba ošetřujícímu personálu včas předat a nebojte se, o Vaše dítě bude postaráno se vší laskavostí a patřičnou péčí.
Jak děti reagují na anestezii?

Různě. Záleží na jejich psychické pohodě, věku, stupni mentálního vývoje, temperamentu, předchozích zkušenostech se zdravotníky, nemocničním prostředím, informovanosti, motivaci, atd. Hodně záleží na tom, jak jste schopni anesteziologovi tyto skutečnosti sdělit.

Obecně:

- děti do 1 roku nemívají s předáním jiné pečující osobě větší problém, vlastní hračka či dudlík jsou pro začátek výhodou.

- děti mezi 1. a 10. rokem jsou klidnější při předání v přítomnosti rodičů, potřebují cítit rodičovský souhlas, klid a důvěru.

Tyto děti nejčastěji uvedeme do celkové anestezie vdechováním  léků (tzv. inhalačních anestetik) přes obličejovou masku (viz fotky). Většinou to děti snášejí lépe, než zavedení nitrožilní kanyly a podání léku do žíly. Obličejovou masku berou jako hru s nafukováním "balonku", hru na pilota, letušku nebo potápěče... a "usnou" během pár minut.

- S většími dětmi se často anesteziologická sestřička či anesteziolog domluví, jakou cestu "uspání" dítě preferuje. Nitrožilně podaná anestetika působí do 1 minuty.

Pokud má dítě zavedenou nitrožilní kanylu (hadičku) předoperačně z oddělení, lze jej v určitých situacích ztišit nitrožilně podanými léky již při předání na operační sál v přítomnosti rodičů.

Je k tomu však potřebné transportní vybavení monitorující životní funkce pacienta a tento postup není zcela běžný.
Mohu být u svého dítěte při jeho probouzení?

Opět to záleží na podmínkách daného zdravotnického zařízení, prosím informujte se na podmínky přímo tam.

Jiná situace jsou ambulantní výkony a vyšetření, jiná velké operační zákroky s nutností pooperační péče na jednotce intenzivní péče či krátkodobý pooperační pobyt na tzv. zotavovacím / dospávacím pokoji.
Pooperační bolest?

Léky tlumící bolest (tzv. analgetika) jsou dětem podávány jak v průběhu zákroku, tak i po něm, a to podle rozsahu zákroku a v pravidelných intervalech.

Ordinuje je lékař anesteziolog, posléze ošetřující lékař.

Některé děti - nejčastěji kojenci, reagují nespokojeností a pláčem na všechny negativní podněty - hlad, žízeň, dyskomfort, cizí prostředí (nejen na bolest). Tato fáze zpravidla netrvá dlouho, souvisí i s odezníváním anestezie a ztiší je Váš hlas, trpělivost a klidné zacházení. Zřídka je nutné podání zklidňujících léků.

Možné postanestetické pocity?

Je to vždy velice individuální, obecně se však mohou vyskytnou tyto pocity:

- únava až ospalost
- euforie nebo podrážděnost
- porucha koordinace (žádný sport a jiné nejméně 24 hod. po anestezii)
- bolesti hlavy a svalů
- sucho v ústech a krku, pocit "knedlíku v krku"
- rozostřené vidění
- nevolnost
 
Webové stránky jsou pilotním informačním projektem o dětské anestezii. Jejich obsah budeme průběžně rozšiřovat.

Za Vaše komentáře, názory budeme rádi, odborné otázky zodpovíme v řádu dnů.

 
Webové stránky jsou pilotním informačním projektem o dětské anestezii. Jejich obsah budeme průběžně rozšiřovat.

Za Vaše komentáře, názory budeme rádi, odborné otázky zodpovíme v řádu dnů.

Kontaktujte nás na adrese detskaanestezie@gmail.com
Autoři

MUDr. Lucie Jurečková
Mgr. Petr Caletka


Spolupracovali


Mgr. Roman Jurečka - organizace projektu, granty
Dr. med. Radomir Čumlivski, CSc.
- odborný konzultant
Alena Skřipská - fotograf
Bc. Pavel Honig - fotograf
Ivana Kulhánková - grafik / autor loga
O PROJEKTU
NA PROJEKTU SE PODÍLELI
www.detskaanestezie.cz