MUDr. Lucie Jurečková

Vedoucí lékař úseku dětské anestezie Kliniky anesteziologie a resuscitace ve Fakultní nemocnici Olomouc. Je absolventkou olomoucké Lékařské fakulty. Odborné zkušenosti získala také na zahraničních pracovištích, především ve Vídni, s nimiž spolupracuje dodnes. Věnuje se jak klinické praxi, tak výuce pregraduálních i postgraduálních studentů.
Mgr. Petr Caletka

Absolvent Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V současné době působí na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Ústřední vojenské nemocnice v Praze a v Protonovém centru Praha, kde se věnuje dětské anestezii.
"V současné medicíně vidím hlavní problém v nedostatečné a nekvalitní informovanosti našich malých pacientů a jejich rodičů. Bohužel zapomínáme na to, že správně informovaný pacient je lepší než jakákkoliv premedikace."
AUTOŘI PROJEKTU
"Informovaný rodič a motivované dítě jsou pro lékaře skvělými partnery. Informování pacienta není povinná formalita, ale základ pro bezpečný a klidný průběh perioperačního období..."